You are here

Back to top

Dans Macabre - de gebeurtenissen op een rij

We zien een stadspleintje met schilderachtige geveltjes, het stadhuis en een kraakpand. Wat verderop stamkroeg ‘De Windvaan’, waarin het laatste nieuws en de stadsroddel onder het genot van blond schuimend bier worden uitgewisseld en - meer afgelegen - een bouwwerk dat de verbeelding van een kasteel moet zijn. Op de weekmarkt prijzen kooplieden met overslaande stem hun waren aan in dat vertrouwde spel van vraag en aanbod.

Te midden van de daagse beslommeringen broeit er in het stadje iets dat de gemoederen danig bezig houdt. Steeds meer mensen rondom de Dijkweg klagen over hoofdpijn en misselijkheid . . .

Terwijl dit het gesprek van de dag is, strijkt in het oude, wat ingedommelde stadje, als een circus uit ervlogen tijden, dansgezelschap ‘La Pirouette’ neer: kleurrijk, frivool, een en al levendigheid. De komst van de groep geeft de nodige beroering, niet in het minst veroorzaakt door Anna, de begeerlijke
dochter van de plaatselijke baron. Zij brengt met haar zwier en onaangepaste leefwijze de hoofden van de
mannen op hol.

Wat volgt is de confrontatie van oud en nieuw, van voor en tegen, van feiten en vooroordelen. Langzaam ontvouwt zich het tweesporen verhaal vol list en bedrog, liefde en jaloezie, verraad en dood . . . zoals in het echte leven.

 • Baron Maurits van Buren tot Westervoort is na de dood van zijn vrouw, uit verveling en eenzaamheid op de beurs gaan speculeren. Hij heeft daarmee een substantieel deel van zijn vermogen verspeeld. Als een kat in het nauw zoekt hij naar mogelijkheden om het vege lijf te redden. Hij weet dat zijn protégé Jonkheer Modest de Vos van Steenvoorde gevoelens koestert voor zijn dochter Anna. De verliefdheid van Modest brengt hem op een even geraffineerd als abject idee.
 • Hij stelt Modest (financieel directeur van Afvalverwerkingsbedrijf AVB) voor het zwaar giftig afval, afkomst van Chemisch bedrijf ‘Forta’, gedeeltelijk illegaal te dumpen en de hiervoor verkregen vergoedingen (voor de legale verwerking) af te zonderen op een speciale rekening. Het op deze wijze verkregen geld zal, zoals hij Modest voorspiegelt, als een soort bruidsschat aangewend worden voor een zorgeloos bestaan in het buitenland voor Modest en Anna.
 • Modest laat zich voor het karretje spannen onder voorwaarde dat de baron ervoor instaat dat hij zijn dochter daadwerkelijk aan hem uithuwelijkt.
 • Op afgelegen plekken, verspreid in het land, wordt het zwaar giftig (CN)2 afval door twee criminelen,
  die bij het plan betrokken worden, gedumpt.
 • Omdat deze handlangers lange tijd ongestraft hun gang konden gaan, hebben zij de laatste tijd - overmoedig geworden omdat hun actie niet ontdekt wordt - ook afval gestort in de ringvaart rondom het stadje. Dit heeft echter tot gevolg dat steeds meer bewoners van de Dijkweg klagen over hoofdpijn, misselijkheid en overgeven. En ook de plantjes van de aangrenzende volkstuintjes gaan naar de Filistijnen.
 • In herberg ‘De Windvaan’ bespreken en becommentariëren de stamgasten de gezondheidsklachten en wordt besloten dat Stijn de Wit, bioloog en milieuactivist, en Stella Oostvogel, ambtenaar milieu- en gezondheidszaken, op onderzoek uitgaan. Naarmate het onderzoek vordert, wordt Stijn tot tweemaal toe bedreigd en wordt duidelijk dat hier lieden van bedenkelijk allooi bezig zijn.
 • Ondertussen is, op uitnodiging van de burgemeester, theaterdansgezelschap ‘La Pirouette’ in het stadje gearriveerd. Als de groep op het marktplein de eerste oefeningen doet, is daar toevallig ook Anna, de dochter van de baron aanwezig. Gebiologeerd volgt zij de verrichtingen van de dansers en wordt als het ware naar hen toe gezogen. Op het vurige ritme van de muziek leeft Anna zich uit en laat zien dat ook zij maar één passie heeft: dansen !
 • Haar expressieve kwaliteiten zijn de choreograaf van het gezelschap niet ontgaan. Hij vraagt haar zich bij de groep aan te sluiten. Anna neemt deze uitnodiging met beide handen aan.
 • Zodra de uiterst conservatieve baron hiervan weet krijgt, probeert hij niet alleen te verhinderen dat zijn dochter zich met deze zedeloze en aanstootgevende praktijken inlaat, maar tracht hij tevens het wordingsproces van het project te dwarsbomen
 • Merkwaardig genoeg krijgt hij daarbij uit onverwachte hoek bijval. Het toeval wil immers dat zijn beoordeling van de danskunst naadloos aansluit bij die van een groepje lokale streetdancers.
 • Oorzaak van hun ergernis is het besluit van het gemeentebestuur het subsidie voor de groep in te trekken. Als de baron suggereert dat dit geld aangewend is om ‘La Pirouette’, een dansgroep van buiten de stad, te betalen, zijn de rapen gaar
 • De baron en de streetdancers dringen het danslokaal binnen om de repetitie te verstieren en Anna te ontzetten.
 • Maar de indringers worden verdreven en Anna laat zien wie zij is: een temperamentvolle vrouw die weet wat zij wil. Zij leest haar vader de les, verzoekt hem zich niet met haar leven te bemoeien.
 • Al ras blijkt dat Modest niet de enige is die gevoelens koestert voor Anna. Ook bij Oscar Diaz, choreograaf van het gezelschap, roept Anna warme gevoelens op. Maar Anna wil vrij zijn, wil zich niet binden. Zij schept er een zeker behagen in de onderlinge jaloezie van de beide mannen wat aan te wakkeren: een spel van aantrekken en afstoten.
 • Ondertussen nemen de gezondheidsklachten alleen maar toe. Stijn, die met zijn onderzoek de veroorzakers van alle ellende kennelijk te dicht is genaderd, wordt tot tweemaal toe bedreigd. De eerste keer door een motorrijder die op hem inrijdt, de tweede keer door twee gemaskerde mannen die hem toetakelen.
 • Het signalement dat Stijn van de overvallers weet te geven, zet de politie op het juiste spoor.
 • Als de baron ten langen leste wroeging krijgt over wat hij in gang gezet heeft, laat hij Modest weten dat hij schoonschip wil maken en alles zal gaan opbiechten aan de politie. Hij heeft spijt. Niet alleen om wat hij in het stadje aangericht heeft, maar vooral omdat hij Anna speelbal heeft gemaakt van zijn hebzucht en haar respect en liefde verloren heeft. Hij geeft Modest ten slotte te verstaan dat hij het illegaal verkregen geld heeft aangewend om zijn eigen schulden af te lossen.
 • Als door een wesp gestoken reageert Modest, ontsteekt in grote woede en brengt de baron met messteken om het leven.
 • Pas enkele dagen later ontdekt Anna het ontzielde lichaam van haar vader, badend in het bloed.
  De politie doet onderzoek.
 • Om geen argwaan te wekken, gaat Modest de eerstvolgende repetitie van ‘La Pirouette’, alsof er niets is gebeurd, naar het danslokaal om Anna te inviteren voor een tête á tête. Met veel bravoure komt hij binnen en verstoort de cruciale slotscène waarin Anna danst.
 • Choreograaf Oscar Diaz stoort zich verschrikkelijk aan deze brutale inbreuk en sommeert hem buiten te wachten. Dat weigert hij en insinueert ten overstaan van Anna en de hele groep dat het gerucht de ronde doet dat Oscar de baron zou hebben vermoord.
 • Oscar, in zijn eer gekrenkt door deze infame verdachtmaking, daagt hem uit voor een duel, zoals past bij de adellijke traditie van de Jonkheer en in vroeger tijden in zwang was om kwesties van eer te beslechten.
 • Dan komt alles in een stroomversnelling met een verrassende wending en onthulling . . .
  én met een wervelend slotakkoord